Art Direction

Ett visuellt koncept

Jag hjälper till med att ta fram det visuella konceptet och den estetiska riktningen i produktionen.
Idéer och grafiska koncept som sedan implementeras i de olika elementen i kampanjen.

Det kan vara en produkt som ska ha en annons som ska fungera i tryckta medier och digitala medier.
Det kan vara en grafisk profil åt ett företag eller event.
En ny logotyp.